Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây:
 

VIET NAM SHOP
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 11
Softbank : 090.6489.4935 - 080.4199.3004
Tel/Fax : 0270.21.8290
Email: chovietnamjp@gmail.com
Website: www.chovietnamjp.com
Facebook: https://www.facebook.com/Chợ-Việt-Nam-jp-1489263594714837/